Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Naše společnost se zavazuje k ochraně vaší soukromí a vašich osobních údajů. V rámci našich webových stránek Remax Schopnosti Stomatologie se snažíme zajistit, aby všechny informace, které od vás získáváme, byly zpracovány transparentně, v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak s nařízením GDPR. Veškeré informace týkající se zpracování vašich osobních údajů jsou pečlivě chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím. V následujících odstavcích si můžete přečíst podrobné informace o tom, jakým způsobem vaše údaje zpracováváme, jak je chráníme, jaké máte práva a komu se můžete obrátit v případě dotazů nebo požadavků. Tento dokument je součástí většího souboru našich interních směrnic a postupů a pravidelně jej aktualizujeme tak, aby reflektoval nejnovější změny v legislativě a nejlepších praktikách v oblasti ochrany osobních údajů.

Sběr a zpracování osobních údajů

Když navštívíte náš web Remax Schopnosti Stomatologie, můžeme shromažďovat některé údaje, jako jsou například IP adresy, typ prohlížeče, čas strávený na našem webu a stránky, které jste navštívili. Tyto informace používáme vyloženě k analytickým a statistickým účelům a k vylepšení našich služeb. Při poskytování osobních údajů, například při vyplňování kontaktního formuláře, můžete být požádáni, aby jste nám poskytli specifické informace, jako je vaše jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje používáme za účelem odpovědí na vaše dotazy, poskytnutí požadovaných informací nebo služeb a k udržení komunikace s vámi. Zaručujeme, že všechny tyto informace jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Práva subjektu údajů

V souladu s GDPR máte řadu práv, co se týká vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat opravu jakýchkoliv nesprávných nebo neúplných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitky proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat. Pro výkon těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit pomocí e-mailu na adrese [email protected]. Odpovíme vám bez zbytečného odkladu a budeme usilovat o to, aby vaše požadavky byly vyřízeny v plném rozsahu a v souladu se zákonem.

Bezpečnostní opatření

Velký důraz klademe na zabezpečení a ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Proti neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování, ztrátě či poškození údajů jsme přijali řadu technických a organizačních opatření. Pravidelně posuzujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní politiky a procedury, abychom zajistili maximální ochranu údajů, které držíme. Dále pravidelně provádíme školení našich zaměstnanců ohledně otázek souvisejících s ochranou osobních údajů, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a absolutní důvěrnost při zpracování vašich dat.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany vašich osobních údajů se můžete obrátit na vlastníka webu Tomáše Novotného, který je správcem vašich osobních údajů v souladu s GDPR. Kontaktní informace naleznete níže:
Jméno: Tomáš Novotný
Adresa: Gorazdova 54/3, 301 00 Plzeň, Česká republika
E-mail: [email protected]

Tomáš Novotný
Napsal Tomáš Novotný
Jsem známý stomatolog s vlastní praxí v Plzni. Mojí specializací je prevence zubního kazu a parodontitídy. Jsem také autorem četných článků a blogových příspěvků na téma péče o zuby. Mým největším cílem je vždy poskytnout pacientům nejlepší možnou péči a pomoci jim dosáhnout zdravého a krásného úsměvu. Navíc, ve své volné době, rád píši odborné texty na téma péče o zuby pro různé stomatologické časopisy a webové stránky.

Napsat komentář